Ավագանու նիստերի արձանագրություն

10 սեպտեմբերի 2012 թվականի 09/09/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N7 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

9 հուլիսի 2012 թվականի 08/07/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

11 հունիսի 2012 թվականի 10/06/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N5 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

10 ապրիլի 2012 թվական 09/04/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

19 մարտի 2012 թվականի 18/03/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ

9 փետրվարի 2012 թվական 08/02/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

9 հունվարի 2012 թվական 08/01/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9