Ավագանու նիստերի արձանագրություն

19 մարտի 2012 թվականի 18/03/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ

9 փետրվարի 2012 թվական 08/02/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

9 հունվարի 2012 թվական 08/01/2012

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9