Ավագանու որոշումներ

28 նոյեմբերի 2017 թվականի N 47-Ա 28/11/2017


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«28» նոյեմբերի 2017 թվականի N 47-Ա
  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ  ԿԻՑ  ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ  ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ  ԿԱԶՄԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով համայնքի ավագանու 2017 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 40-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 16-րդ կետի 1-ին ենթակետը, համայնքի ավագանին որոշում է.
 1.Հաստատել համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործող ԽՄ-ների հետևյալ անհատական կազմը'
 1) Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման ԽՄ.
  ա. Գրիգորյան Հուսիկ - համայնքի ավագանու անդամ,
  բ. Գևորգյան Գրիշա - համայնքի ավագանու անդամ,
  գ. Մարգարյան Անահիտ Արամի - համայնքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ,
  դ. Իսոյան Տաթևիկ Մխիթարի - «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի ներկայացուցիչ,
  ե. Գասպարյան Արմիդա Արշավիրի - «Ձորաղբյուրի մանկապարեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ներկայացուցիչ:
  2)   Քաղաքաշինության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և տրանսպորտի հարցերի ԽՄ.
  ա. Բաղդասարյան Գասպար - համայնքի ավագանու անդամ,
  բ. Ղահրամանյան Նվեր - համայնքի ավագանու անդամ,
 գ. Մարգարյան Արամազդ Արայի - համայնքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ,
 դ. Խոցանյան Էդգար Գուրգենի - «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,
 ե. Կրպեյան Ռուզաննա ժորժիկի- «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի
 3)Կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների, առողջապահության, սպորտի, սոցիալական (այդ թվում՝ երեխաների պաշտպանության) հարցերի ԽՄ:
 ա. Սանթրոսյան Նորայր - համայնքի ավագանու անդամ,
 բ. Հայրապետյան Էլլա - համայնքի ավագանու անդամ,
 գ. Թադևոսյան Մարգարիտա Միխայիլի - համայնքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ,
 դ. Սահակյան Զարմինե Համլետի - Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ներկայացուցիչ,
 ե. Խաչատրյան Նվարդ Էդուարդի - «Ձորաղբյուրի մանկապարեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն:
 2. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

կողմ (11)                                       դեմ (0)                               ձեռնպահ (0)      
ԱՐԿԱԴԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ԳԱՅԱՆԵ  ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ԳԱՍՊԱՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԳԱՐԻԿ  ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԳՐԻՇԱ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԶՀԱՐ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ
ԷԼԼԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՈՒՍԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ  ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ
ՆՎԵՐ ՂԱՀՐԱՄԱՅՆԱ
ՎԱՀԱԳՆ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   

 2017 թ. նոյեմբերի 28                                   
           գ. Ջրվեժ