Ավագանու որոշումներ

28 նոյեմբերի 2017 թվականի N 46-Ա 28/11/2017


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«28» նոյեմբերի 2017 թվականի N 46-Ա
ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ  ԿԻՑ  ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ԿԱՐԳՈՎ ԳՈՐԾՈՂ  ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ԿԱԶՄՈՒՄ  ԸՆԴԳՐԿՎՈՂ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ  ԵՎ  ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ  ԿԱԶՄԻ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետի և 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներով՝ համայնքի ավագանին որոշում է.
1.Համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործող ԽՄ-ների քանակական կազմում ընդգրկել ավագանու երկուական անդամի: 
2.   Համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործող ԽՄ-ների անհատական կազմում ընդգրկել հետևյալ ավագանու անդամներին'
1)Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման ԽՄ.
ա. Գրիգորյան Հուսիկ,
բ.  Գևորգյան Գրիշա:
2)   Քաղաքաշինության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և տրանսպորտի հարցերի ԽՄ.
ա.Բաղդասարյան Գասպար,
բ. Ղահրամանյան Նվեր:
3)   Կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների, առողջապահության, սպորտի, սոցիալական (այդ թվում՝ երեխաների պաշտպանության) հարցերի ԽՄ:
ա. Սանթրոսյան Նորայր,
բ. Հայրապետյան Էլլա:

կողմ (11)                                       դեմ (0)                               ձեռնպահ (0)      
ԱՐԿԱԴԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ԳԱՅԱՆԵ  ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ԳԱՍՊԱՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԳԱՐԻԿ  ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԳՐԻՇԱ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԶՀԱՐ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ
ԷԼԼԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՈՒՍԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ  ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ
ՆՎԵՐ ՂԱՀՐԱՄԱՅՆԱ
ՎԱՀԱԳՆ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   

 2017 թ. նոյեմբերի 28                                   
           գ. Ջրվեժ