Ավագանու որոշումներ

21 նոյեմբերի 2017 թվականի N 41-Ա 21/11/2017


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«21» նոյեմբերի 2017 թվականի N 41-Ա
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ  ԵՎ  ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ԿԱԶՄՈՒՄ  ԸՆԴԳՐԿՎՈՂ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ  ԵՎ  ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ  ԿԱԶՄԻ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի երկրորդ մասի, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի բ) ենթակետի պահանջներով, համայնքի ավագանին որոշում է.
1.  Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի քանակական կազմում ընդգրկել ավագանու հինգ անդամի:
2.  Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի անհատական կազմում ընդգրկել ավագանու հետևյալ անդամներին՝ Վահագն Վարդանյան, Գայանե Մելքումյան, Գարիկ Մկրտչյան, Էլլա Հայրապետյան, Արկադի Գևորգյան:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել համայնքի ավագանու 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվող ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմի մասին» N 49-Ա որոշումը:
4.   Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվանից:

կողմ (11)                                       դեմ (0)                               ձեռնպահ (0)      
ԱՐԿԱԴԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ԳԱՅԱՆԵ  ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ԳԱՍՊԱՐ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԳԱՐԻԿ  ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԳՐԻՇԱ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԶՀԱՐ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ
ԷԼԼԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՈՒՍԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ  ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ
ՆՎԵՐ ՂԱՀՐԱՄԱՅՆԱ
ՎԱՀԱԳՆ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   

 2017 թ. նոյեմբերի 21                                   
           գ. Ջրվեժ