Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

29 հունիսի 2011 թվականի N 2 28/06/2011

ՆԱԻՐԱ ՆՈԴԱՐԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17 փետրվարի 2011 թվականի N 1 16/02/2011

ՀԱՅԿ ՎԱՀԱՆԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ ԴԱՍԻ ԿՐՏՍԵՐ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16