Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

21 հուլիսի 2016 թվականի N 7 21/07/2016


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«21» հուլիսի 2016 թվականի N 7
ԱՐԱՄԱԶԴ  ԱՐԱՅԻ  ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ  հոդվածներով, հրամայում  եմ'
1. Աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արամազդ Արայի Մարգարյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2016 թվականի օգոստոսի 1-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի:
 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

 
2016 թ. հուլիսի 21                                                       
       գ. Ջրվեժ