Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

1 փետրվարի 2018 թվականի N 2 01/02/2018


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«1» փետրվարի 2018 թվականի N 2  
ՍՈՆԱ  ԴԱՎԻԹԻ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ  ՀԵՏ  ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  ԿՆՔԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ 1002-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջներով, հրամայում եմ.
  1.  Սոնա Դավիթի Հովհաննիսյանին նշանակել Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետի թափուր պաշտոնում և նրա հետ կնքել ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր (ծածկագիր 3.1-2)' 2018 թվականի փետրվարի 1-իցՙ մինչև համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի (մասնակիցներից մեկի) կողմից զբաղեցնելը:
  2. Վարձատրությունը սահմանել համաձայն համայնքի ավագանու կողմից հաստատված պաշտոնային դրույքաչափի: 3.   Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:        


ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ      


2018 թ. փետրվարի 1         
      գ. Ջրվեժ