Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

22 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 35 22/12/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«22» դեկտեմբերի 2017 թվականի N 35          
ՄԱԳԴԱ  ՍՆԵՅՎԱԶԻ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի չորրորդ մասի 10-րդ կետի պահանջով, հրամայում եմ.
  1. Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի բնակիչ Մագդա Սնեյվազի Գևորգյանին ընդունել աշխատանքի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմում որպես հավաքարար 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ից:
  2. Վարձատրությունը սահմանել համաձայն համայնքի ավագանու կողմից հաստատված պաշտոնային դրույքաչափի:
  3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:        


ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ      


2017 թ. դեկտեմբերի 22            
      գ. Ջրվեժ