Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

22 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 33 22/12/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«22» դեկտեմբերի 2017 թվականի N 33
ԼԻԱՆՆԱ  ՎԱԶԳԵՆԻ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ  ՀԵՏ  ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  ԿՆՔԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ 1002-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջներով, հրամայում եմ.
  1. Լիաննա Վազգենի Թադևոսյանին նշանակել Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի թափուր պաշտոնում և նրա հետ կնքել ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր (ծածկագիր 3.3-2)' մինչև համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցի (մասնակիցներից մեկի) կողմից զբաղեցնելը:
  2. Վարձատրությունը սահմանել համաձայն համայնքի ավագանու կողմից հաստատված պաշտոնային դրույքաչափի:
  3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:        


ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ      


2017 թ. դեկտեմբերի 22            
       գ. Ջրվեժ