Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

8 հունվարի 2018 թվականի N 1 08/01/2018


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«8» հունվարի 2018 թվականի N 1
ՄԱՐՏՈՒՆ  ԿԱՐԵՆԻ  ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի չորրորդ մասի 10-րդ կետի պահանջով, հրամայում եմ.
  1. Քաղաքացի Մարտուն Կարենի Ավետիսյանին ընդունել աշխատանքի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմում որպես համակարգչային սպասարկող 2018 թվականի հունվարի 8-ից:
  2.   Վարձատրությունը սահմանել համաձայն համայնքի ավագանու կողմից հաստատված պաշտոնային դրույքաչափի:
  3.   Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:      


ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ      


2018 թ. հունվարի 8         
    գ. Ջրվեժ