Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 18 09/11/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«9» նոյեմբերի 2017 թվականի N 18
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՎԱՐՈՐԴ  ՌԱԴԻԿ  ՎԻԳԵՆԻ  ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ  ԱԶԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և 3-րդ մասի, 129-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 130-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներով, որոշում եմ.
1.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի վարորդ Ռադիկ Վիգենի Պետրոսյանին ազատել աշխատանքից 2017 թվականի նոյեմբերի 10-ից:
2.   Հանձնարարել աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին՝ օրենքով սահմանված կարգով վճարելու վերջնահաշվարկ և արձակման նպաստ:  


      ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ    


  2017 թ. նոյեմբերի 9    
    գ. Ջրվեժ