Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 13 09/11/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«9» նոյեմբերի 2017 թվականի N 13
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ՋՐՎԵԺԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ,  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  ԵՎ  ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ  ԲԱԺՆԻ  ԵՐԿՐՈՐԴ  ԿԱՐԳԻ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ  ԿԱՐԻՆԵ  ՇԱՎԱՐՇԻ  ՄՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻՆ  ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ  ՊԱՇՏՈՆԻՑ  ԱԶԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 129-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 130-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի զ) կետի պահանջներով, հրամայում եմ.
1.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ Կարինե Շավարշի Մնացականյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից 2017 թվականի նոյեմբերի 10-ից:
2.   Հանձնարարել աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին՝ օրենքով սահմանված կարգով վճարելու վերջնահաշվարկ և արձակման նպաստ: 


     ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ     


 2017 թ. նոյեմբերի 9   
     գ. Ջրվեժ