Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

13 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 7 13/09/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«13» սեպտեմբերի 2017 թվականի N 7
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ  ՄԻԽԱՅԻԼԻ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ Մարգարիտա Միխայիլի Թադևոսյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:   


     ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ     


   2017 թ. սեպտեմբերի 13                                                         
            գ. Ջրվեժ