Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

10 օգոստոսի 2017 թվականի N 5 10/08/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«10» օգոստոսի 2017 թվականի N 5
 ԱՐԱՄԱԶԴ  ԱՐԱՅԻ  ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ  հոդվածներով, հրամայում   եմ'
 1. Աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արամազդ Արայի Մարգարյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2017 թվականի օգոստոսի 15-ից' 24 աշխատանքային օր:
 2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:   


   ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ   


   2017 թ. օգոստոսի 10                                                  
        գ. Ջրվեժ