Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

10 հուլիսի 2017 թվականի N 3 10/07/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«10» հուլիսի 2017 թվականի N 3
ԱՐՏԱԿ  ԳԱԳԻԿԻ  ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ  հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի երկրորդ կարգի մասնագետ Արտակ Գագիկի Վարդանյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2017 թվականի հուլիսի 17-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:     


     ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ      


  2017 թ. հուլիսի 10                                                                  
      գ. Ջրվեժ