Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

6 հուլիսի 2017 թվականի N 2 06/07/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«6» հուլիսի 2017 թվականի N 2
ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասի «բ» կետով և երկրորդ մասով, հրամայում եմ.
1.Ծառայողական պարտականությունները որակյալ կատարելու համար ստորև նշված համայնքային ծառայողներին խրախուսել միանվագ դրամական պարգևատրումով հետևյալ չափերով.
Մինասյան Նաիրա - բաժնի առաջատար մասնագետ   200 000 դրամ
 Մարգարյան  Արամազդ - աշխատակազմի առաջատար մասնագետ   200 000 դրամ
Պետրոսյան Արմինե - բաժնի առաջին կարգի մասնագետ  190 000 դրամ
Թադևոսյան Մարգարիտա - աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ  190 000 դրամ
 Մնացականյան Կարինե - բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ 180 000 դրամ
 Վարդանյան     Արտակ  - աշխատակազմի երկրորդ կարգի մասնագետ 180 000 դրամ
2.Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին, վճարումն իրականացնել բյուջեի համապատասխան հոդվածից:      


  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ    


    2017 թ. հուլիսի 6                                                                    
      գ. Ջրվեժ