Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

30 հունիսի 2017 թվականի N 1 30/06/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«30» հունիսի 2017 թվականի N 1
ԿԱՐԻՆԵ  ՇԱՎԱՐՇԻ  ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ  հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ Կարինե Շավարշի Մնացականյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2017 թվականի հուլիսի 6-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:    


  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ  


    2017 թ. հունիսի 30                                                     
         գ. Ջրվեժ