Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

19 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 10 19/09/2016


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«19» սեպտեմբերի 2016 թվականի N 10
 ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի    31-րդ հոդվածի առաջին մասի «բ» կետով և երկրորդ մասով, հրամայում եմ.
 1.Ծառայողական պարտականությունները որակյալ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ստորև նշված համայնքային ծառայողներին խրախուսել միանվագ դրամական պարգևատրումով հետևյալ չափերով.
Մինասյան Նաիրա - բաժնի առաջատար մասնագետ 130 000 դրամ
 Մարգարյան Արամազդ - աշխատակազմի առաջատար մասնագետ  130 000 դրամ
Պետրոսյան Արմինե - բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 120 000 դրամ
Թադևոսյան Մարգարիտա - աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ 120 000 դրամ
Մնացականյան Կարինե - բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ 110 000 դրամ
Վարդանյան Արտակ  - աշխատակազմի երկրորդ կարգի մասնագետ 110 000 դրամ:
  2.Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին, վճարումն իրականացնել բյուջեի համապատասխան հոդվածից:  

      ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ     


   2016 թ. սեպտեմբերի 19                                                                     
            գ. Ջրվեժ