Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

6 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 9 06/09/2016


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«6» սեպտեմբերի 2016 թվականի N 9
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ  ՄԻԽԱՅԻԼԻ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ  հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ Մարգարիտա Միխայիլի Թադևոսյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2016 թվականի սեպտեմբերի 12-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:     


   ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ   


   2016 թ. սեպտեմբերի 6                                               
          գ. Ջրվեժ