Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

16 օգոստոսի 2016 թվականի N 8 16/08/2016


  Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«16» օգոստոսի 2016 թվականի N 8
ԿԱՐԻՆԵ  ՇԱՎԱՐՇԻ  ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ Կարինե Շավարշի Մնացականյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2016 թվականի օգոստոսի 22-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի:

    
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ


2016 թ. օգոստոսի 16                                                  
         գ. Ջրվեժ