Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

17 օգոստոսի 2015 թվականի N 15 17/08/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/4-1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10 օգոստոսի 2015 թվականի N 13 10/08/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13 օգոստոսի 2015 թվականի N 14 13/08/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/2-1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

5 օգոստոսի 2015 թվականի N 12 05/08/2015

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

28 հուլիսի 2015 թվականի N 11 28/07/2015

ԿՄՋԳ-ՊԸԾՁԲ-15/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27 հուլիսի 2015 թվականի N 10 27/07/2015

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ԱՍՏՂԻԿ ԿԱՐԵՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10 հուլիսի 2015 թվականի N 9 10/07/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/4» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ