Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

10 նոյեմբեի 2015 թվականի N 22 10/11/2015

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

5 նոյեմբեի 2015 թվականի N 21 05/11/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/6» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13 հոկտեմբեի 2015 թվականի N 20 13/10/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/6» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12 հոկտեմբեի 2015 թվականի N 19 12/10/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/5» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 18 19/09/2015

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/30» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

8 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 17 08/09/2015

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/30» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26 օգոստոսի 2015 թվականի N 16 26/08/2015

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆԻՆՈ ԵՆՈՔԻ ԲԱՆԳՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ