Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

15 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 29 15/12/2016

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

14 նոյեմբերի 2016 թվականի N 28 14/11/2016

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԳԱՐԵԳԻՆ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՅՐ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

9 նոյեմբերի 2016 թվականի N 27 09/11/2016

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/6» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 26 20/10/2016

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/5» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

11 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 25 11/10/2016

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/6» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

6 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 24 06/10/2016

«ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ-Ի ՏՆՕՐԵՆ ԷԴԳԱՐ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԽՈՑԱՆՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

4 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 23 04/10/2016

ՌՈԲԵՐՏ ՎԻԳԵՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ