Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

28 հուլիսի 2016 թվականի N 19 28/07/2016

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20 հուլիսի 2016 թվականի N 18 20/07/2016

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ԱՍՏՂԻԿ ԿԱՐԵՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19 հուլիսի 2016 թվականի N 17 19/07/2016

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՌԱԴԻԿ ՎԻԳԵՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

15 հուլիսի 2016 թվականի N 16 15/07/2016

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-16/4» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24 հունիսի 2016 թվականի N 15 24/06/2016

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆԻՆՈ ԵՆՈՔԻ ԲԱՆԳՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21 հունիսի 2016 թվականի N 14 21/06/2016

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆԱԻՐԱ ԱԼԲԵՐՏԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19 մայիսի 2016 թվականի N 13 19/05/2016

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ