Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

7 հուլիսի 2017 թվականի N 11 07/07/2017

«ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2», «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/3», «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/4» ԵՎ «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-17/5» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

7 հուլիսի 2017 թվականի N 10 07/07/2017

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՌԱԴԻԿ ՎԻԳԵՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

4 հուլիսի 2017 թվականի N 9 04/07/2017

ՌԱԶՄԻԿ ՍՈՒՐԵՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

28 հունիսի 2017 թվականի N 8 28/06/2017

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆԱԻՐԱ ԱԼԲԵՐՏԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19 հունիսի 2017 թվականի N 7 19/06/2017

ՆԻՆՈ ԵՆՈՔԻ ԲԱՆԳՈՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24 մայիսի 2017 թվականի N 6 24/05/2017

«ԿՄՋՀ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22 մայիսի 2017 թվականի N 5 22/05/2017

ԱՆԱՀԻՏ ԱՐԱՄԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ