Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

14 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 18 14/12/2017

«ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՈԱԿ-Ի ՏՆՕՐԵՆ ԷԴԳԱՐ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԽՈՑԱՆՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13 նոյեմբերի 2017 թվականի N 17 13/11/2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 16 13/10/2017

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 15 07/09/2017

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 10-Ի ԹԻՎ 14 ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10 օգոստոսի 2017 թվականի N 14 10/08/2017

«ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/3» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

9 օգոստոսի 2017 թվականի N 13 09/08/2017

«ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2», «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/4» ԵՎ «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-17/5» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1 օգոստոսի 2017 թվականի N 12 01/08/2017

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ԱՍՏՂԻԿ ԿԱՐԵՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ