Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

22 հունիսի 2011 թվականի N 3 21/06/2011

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21 փետրվարի 2011 թվականի N 2 20/02/2011

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆՈՐԱ ՄԱՄԻԿՈՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

14 հունվարի 2011 թվականի N 1 13/01/2011

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20