Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

25 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 25 25/12/2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 24 25/12/2017

«ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/1», «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2», «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/3», «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4», «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5» ԵՎ «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 23 25/12/2017

ՌՈԲԵՐՏ ՎԻԳԵՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 22 25/12/2017

ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 21 22/12/2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 20 20/12/2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 19 20/12/2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ