Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

28 հունիսի 2017 թվականի N 8 28/06/2017

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆԱԻՐԱ ԱԼԲԵՐՏԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19 հունիսի 2017 թվականի N 7 19/06/2017

ՆԻՆՈ ԵՆՈՔԻ ԲԱՆԳՈՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24 մայիսի 2017 թվականի N 6 24/05/2017

«ԿՄՋՀ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22 մայիսի 2017 թվականի N 5 22/05/2017

ԱՆԱՀԻՏ ԱՐԱՄԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2 մայիսի 2017 թվականի N 4 02/05/2017

«ՄԱՔՈՒՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

18 ապրիլի 2017 թվականի N 3 18/04/2017

«ԿՄՋՀ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26 հունվարի 2017 թվականի N 2 26/01/2017

ԳԱՐԵԳԻՆ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ