Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

6 մայիսի 2014 թվականի N14 06/05/2014

ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23 ապրիլի 2014 թվականի N 13 23/04/2014

ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

9 ապրիլի 2014 թվականի N 12 09/04/2014

ԳԱՐԵԳԻՆ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1 ապրիլի 2014 թվականի N 11 01/04/2014

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10 մարտի 2014 թվականի N 10 09/03/2014

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

5 մարտի 2014 թվականի N 9 04/03/2014

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԵՎ «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-14/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

28 փետրվարի 2014 թվականի N 8 27/02/2014

ՆԱԻՐԱ ԱԼԲԵՐՏԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ