Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

28 հուլիսի 2015 թվականի N 11 28/07/2015

ԿՄՋԳ-ՊԸԾՁԲ-15/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27 հուլիսի 2015 թվականի N 10 27/07/2015

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ԱՍՏՂԻԿ ԿԱՐԵՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10 հուլիսի 2015 թվականի N 9 10/07/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/4» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

7 հուլիսի 2015 թվականի N 8 07/07/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/1» և «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/2» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1 հուլիսի 2015 թվականի N 7 01/07/2015

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆԱԻՐԱ ԱԼԲԵՐՏԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

3 հունիսի 2015 թվականի N 6 03/06/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/1», «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/2» և «ԿՄՋԳ-ՊԸԾՁԲ-15/3» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26 մայիսի 2015 թվականի N 5 26/05/2015

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ