Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

19 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 18 19/09/2015

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/30» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

8 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 17 08/09/2015

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/30» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26 օգոստոսի 2015 թվականի N 16 26/08/2015

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆԻՆՈ ԵՆՈՔԻ ԲԱՆԳՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17 օգոստոսի 2015 թվականի N 15 17/08/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/4-1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10 օգոստոսի 2015 թվականի N 13 10/08/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13 օգոստոսի 2015 թվականի N 14 13/08/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/2-1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

5 օգոստոսի 2015 թվականի N 12 05/08/2015

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ