Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

7 հուլիսի 2015 թվականի N 8 07/07/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/1» և «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/2» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1 հուլիսի 2015 թվականի N 7 01/07/2015

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՆԱԻՐԱ ԱԼԲԵՐՏԻ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

3 հունիսի 2015 թվականի N 6 03/06/2015

«ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/1», «ԿՄՋԳ-ՊԸԱՇՁԲ-15/2» և «ԿՄՋԳ-ՊԸԾՁԲ-15/3» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26 մայիսի 2015 թվականի N 5 26/05/2015

«ԿՄՋԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27 ապրիլի 2015 թվականի N 4 27/04/2015

ԱՆԱՀԻՏ ԱՐԱՄԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27 ապրիլի 2015 թվականի N 3 27/04/2015

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ՌԱԴԻԿ ՎԻԳԵՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱ

27 հունվարի 2015 թվականի N 2 27/01/2015

ԳԱՐԵԳԻՆ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ