Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

9 փետրվարի 2018 թվականի N 6 09/02/2018


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«9» փետրվարի 2018 թվականի N 6
ԱՈՒԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 143-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 177-րդ կետով, հիմք ընդունելով Ջրվեժ համայնքի ղեկավարի 2018 թվականի հունվարի 17-ի թիվ 19-Ա որոշմամբ հաստատված Ջրվեժի համայնքապետարանի ներքին աուդիտի կանոնակարգի և 2018 թվականի հունվարի 26-ի թիվ 30-Ա որոշմամբ հաստատված 2018 թվականի տարեկան ծրագրի պահանջները, կարգադրում եմ.
  1. Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ Լևոն Հարությունյանին՝ «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունում իրականացնել համապատասխանության աուդիտ 2018 թվականի փետրվարի 14-ից մինչև 2018 թվականի մարտի 12-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ հետևյալ գործընթացների շրջանակներում՝
  1) հաշվապահական հաշվառման վարում,
  2) կադրերի հաշվառում,
  3) ուսումնական պլանների կազմում և հաստատում,
  4) ծնողական վճարների հավաքագրում,
  5) սննդամթերքի մենյու-պահանջագրերի ներկայացում, ձեռք բերում, ծախսում,
  6) բուժսպասարկում: 2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:        


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                                      ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ        


2018 թ. փետրվարի 9           
         գ. Ջրվեժ