Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

24 հունվարի 2018 թվականի N 3 24/01/2018


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«24» հունվարի 2018 թվականի N 3
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ  ԵՎ  ԵՆԹԱԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ   ԵՎ  ՌԻՍԿԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐԻ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ  

  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 143-Ն հրամանի 87-րդ, 93-րդ կետերով, 2012 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 1050-Ն հրամանով հաստատված հավելվածով և հիմք ընդունելով Ջրվեժ համայնքի ղեկավարի 2018 թվականի հունվարի 17-ի թիվ 19-Ա որոշմամբ հաստատված ներքին աուդիտի կանոնակարգի 19-21-րդ և 27-րդ կետերը, կարգադրում եմ.
  1.Հաստատել Ջրվեժ համայնքի ներքին աուդիտի ենթակա միավորների և նրանց ղեկավարների ստորև ներկայացված ցանկը՝
  1)Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմ, աշխատակազմի քարտուղար՝ Սուսաննա Թադևոսյան,
  2)Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժին, բաժնի պետ՝ Անահիտ Մարգարյան,
  3)«Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն, կազմակերպության տնօրեն՝ Էդգար Խոցանյան,
  4)«Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն, կազմակերպության տնօրեն՝ Նվարդ Խաչատրյան,
  5)«Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական կրթադաստիրակչական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն, կազմակերպության տնօրենի ժամանակավոր՝ պաշտոնակատար Էլմիրա Ասատուրյան: 
  2.Պարտավորեցնել Ջրվեժ համայնքի ներքին աուդիտի ենթակա միավորների ղեկավարներին՝ մինչև 2018 թվականի հունվարի 29-ը Ջրվեժի  համայնքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժին ներկայացնել իրենց գործառույթների և ենթագործառույթների նկարագրությունները և ռիսկերի գնահատման տեղեկագրերը' համաձայն կանոնակարգի ձև 4-ի:      


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                                      ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ        


2018 թ. հունվարի 24         
       գ. Ջրվեժ