Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

9 հունվարի 2018 թվականի N 2 21/03/2018


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«9» հունվարի 2018 թվականի N 2
ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ  ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 102-րդ հոդվածի երրորդ և չորրորդ մասերը, «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի առաջին մասը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 8-ի թիվ 2-Ն հրամանը և հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վերակազմակերպման պատճառով անհրաժեշտություն է առաջացել գույքագրման վերջնական փաստաթղթերը ներկայացնել համայնքի ավագանու հաստատմանը, կարգադրում եմ.
  1.Ստեղծել գույքագրման կենտրոնական հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝
  Պետրոսյան Ռոբերտ - համայնքի ղեկավար (նախագահ),
  Թադևոսյան Սուսաննա - աշխատակազմի քարտուղար,
  Մարգարյան Անահիտ - ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի պետ,
  Մինասյան Նաիրա - ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ,
  Մարգարյան Արամազդ - աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ,
  Խոցանյան Էդգար - «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,
  Վարդանյան Արմեն - մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի պետ:
  2.   Գույքագրման աշխատանքները Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ գյուղում իրականացնելու համար ստեղծել գույքագրման աշխատանքային թիվ 1 հանձնաժողով հետևյալ կազմովՙ
  Բադալյան Գարեգին - համայնքի ղեկավարի տեղակալ (նախագահ),
  Պետրոսյան Արմինե - ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ,
  Թադևոսյան Մարգարիտա - աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ,
  Մնացականյան Կարինե - ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ,
  Վարդանյան Արտակ - աշխատակազմի առաջատար մասնագետ,
  Մելքումյան Գայանե - ավագանու անդամ:
  3.   Գույքագրման աշխատանքները Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղում իրականացնելու համար ստեղծել գույքագրման աշխատանքային թիվ 2 հանձնաժողով հետևյալ կազմովՙ
  Մուքայելյան Արայիկ - Ձորաղբյուր գյուղի վարչական ղեկավար (նախագահ),
  Աղաջանյան Սաթենիկ - ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ,
  Գրիգորյան Կարինե - ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ,
  Ղահրամանյան Նվեր - ավագանու անդամ,
  Խաչատրյան Կարեն - «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակից,
  Շահգելդյան Մանվել - «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակից:
  4.   Գույքագրման աշխատանքները Ջրվեժ համայնքի Զովք գյուղում իրականացնելու համար ստեղծել գույքագրման աշխատանքային թիվ 3 հանձնաժողով հետևյալ կազմովՙ
  Գևորգյան Նորիկ - Զովք գյուղի վարչական ղեկավար (նախագահ),
  Թադևոսյան Լիաննա - ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ,
  Առաքելյան Անգին - համայնքապետարանի աշխատակազմի գործավար,
  Գևորգյան Արկադի - ավագանու անդամ,    
  Ալոյան Անահիտ - «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակից:
  5.   Հանձնարարել կենտրոնական և աշխատանքային հանձնաժողովներին՝ կազմելու գույքի հանձնման-ընդունման ակտ և գույքագրման փաստաթղթերը ներկայացնել համայնքի ավագանու հաստատմանը:
  6.   Կարգադրության կատարման հսկողությունն իրականացնում է ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանը:          


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ        


2018 թ. հունվարի 9     
          գ. Ջրվեժ