Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

13 նոյեմբերի 2017 թվականի N 17 13/11/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 «13» նոյեմբերի 2017 թվականի N 17 
 ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ  ԿՆՔԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 101-րդ հոդվածի պահանջով, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմի բնականոն աշխատանքն ապահովելու նպատակով, կարգադրում եմ.
1. 2017 թվականի նոյեմբերի 13-ից' մինչև երկու ամիս ժամկետով կնքել ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագրեր՝
1)   իրավական ակտերի նախագծերի, ավագանու նիստերի նախապատրաստման, համակարգչային գործառույթների, փաստաթղթաշրջանառության իրականացման համար՝ Սուսաննա Սերյոժայի Թադևոսյանի հետ,
2)   վարչական ղեկավարներին վերապահված լիազորությունների իրականացման համար, Ջրվեժ համայնքի՝         
 ա. Ձորաղբյուր գյուղում՝ Արայիկ Վարդկեսի Մուքայելյանի հետ,          
 բ.  Զովք գյուղում՝ Նորիկ Գուրգենի Գևորգյանի հետ:
3)   ֆինանսական գործառույթների իրականացման, հաշվապահական հաշվառման և եկամուտների հավաքագրման համար, Ջրվեժ համայնքի՝
ա. Ջրվեժ գյուղում՝ Անահիտ Արամի Մարգարյանի հետ,
բ. Ձորաղբյուր գյուղում՝ Սաթենիկ Արամայիսի Աղաջանյանի հետ,
գ. Զովք գյուղում՝ Լիաննա Վազգենի Թադևոսյանի հետ:
4)   աղբահանության կազմակերպման համար, Ջրվեժ համայնքի՝
5)   ա. Ձորաղբյուր գյուղում՝ Վրույր Ռաֆիկի Թադևոսյանի և Կառլեն Սարգսի Մելքոնյանի հետ,          
բ.  Զովք գյուղում՝ Գարիկ Լևիկի Գևորգյանի հետ:
2. Վճարումն իրականացնել համաձայն պայմանագրի:
3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:    
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ


 
2017 թ. նոյեմբերի 13                           
         գ. Ջրվեժ