Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

1 օգոստոսի 2017 թվականի N 12 01/08/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«1» օգոստոսի 2017 թվականի N 12
 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ  ԱՍՏՂԻԿ  ԿԱՐԵՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ    ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158 և 159-րդ  հոդվածներով, կարգադրում եմ.
1. Աշխատակազմի գործավար Աստղիկ Կարենի Մարտիրոսյանին տրամադրել ամենամյա արձակուրդ 2017 թվականի օգոստոսի 7-ից' 20 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:      


   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   


 2017 թ. օգոստոսի 1                            
       գ. Ջրվեժ