Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

7 հուլիսի 2017 թվականի N 10 07/07/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«7» հուլիսի 2017 թվականի N 10
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ  ՌԱԴԻԿ  ՎԻԳԵՆԻ  ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ    ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  

 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158 և 159-րդ  հոդվածներով, կարգադրում եմ.
 1. Աշխատակազմի վարորդ Ռադիկ Վիգենի Պետրոսյանին տրամադրել ամենամյա արձակուրդ 2017 թվականի հուլիսի 17-ից' 20 աշխատանքային օր:
 2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:        


 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   


 2017 թ. հուլիսի 7                                 
      գ. Ջրվեժ