Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

4 հուլիսի 2017 թվականի N 9 04/07/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«4» հուլիսի 2017 թվականի N 9       
 ՌԱԶՄԻԿ  ՍՈՒՐԵՆԻ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով, կարգադրում եմ.
1. Ռազմիկ Սուրենի Գևորգյանին ընդունել աշխատանքի Ջրվեժի համայնքապետարանում, որպես հավաքարար-պահակ 2017 թվականի հուլիսի 6-ից:
2. Վարձատրությունը սահմանել համաձայն համայնքի ավագանու կողմից հաստատված պաշտոնային դրույքաչափի:    


  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  


 
2017 թ. հուլիսի 4                                 
       գ. Ջրվեժ