Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

28 հունիսի 2017 թվականի N 8 28/06/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«28» հունիսի 2017 թվականի N 8
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ  ՆԱԻՐԱ  ԱԼԲԵՐՏԻ  ՔՈՉԱՐՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ    ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի 158 և 159-րդ  հոդվածներով, կարգադրում եմ.
1. Աշխատակազմի օպերատոր Նաիրա Ալբերտի Քոչարյանին տրամադրել ամենամյա արձակուրդ 2017 թվականի հուլիսի 3-ից' 20 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնին՝ վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:        


  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  


 
  2017 թ. հունիսի 28      
      գ. Ջրվեժ