Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

19 հունիսի 2017 թվականի N 7 19/06/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«19» հունիսի 2017 թվականի N 7      
 ՆԻՆՈ  ԵՆՈՔԻ  ԲԱՆԳՈՅԱՆԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ  ԱԶԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  

        Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի 109 և 112 հոդվածներով, կարգադրում եմ.
1. Աշխատակազմի հավաքարար-պահակ Նինո Ենոքի Բանգոյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից 2017 թվականի հուլիսի 1-ից:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:        ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ      


 2017 թ. հունիսի 19       
        գ. Ջրվեժ