Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

22 մայիսի 2017 թվականի N 5 22/05/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«22» մայիսի 2017 թվականի N 5
ԱՆԱՀԻՏ  ԱՐԱՄԻ  ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ  ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158 և 159-րդ  հոդվածներով, կարգադրում եմ.
1. Աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Արամի Մարգարյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2017 թվականի մայիսի  29-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:       
 

  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  


   2017 թ. մայիսի 22                               
      գ. Ջրվեժ