Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

13 փետրվարի 2018 թվականի N 7 13/02/2018

«ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/8» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

7 մարտի 2018 թվականի N 8 07/03/2018

ԱՈՒԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

9 փետրվարի 2018 թվականի N 6 09/02/2018

ԱՈՒԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

8 փետրվարի 2018 թվականի N 5 08/02/2018

«ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/7» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

30 հունվարի 2018 թվականի N 4 19/03/2018

ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24 հունվարի 2018 թվականի N 3 24/01/2018

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

9 հունվարի 2018 թվականի N 2 19/03/2018

ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ