Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

6 մարտի 2018 թվականի N 75-Ա06/03/18


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«6» մարտի 2018 թվականի N 75-Ա
ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ՏՈՒՅԺ  ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 1691 և 2191  հոդվածների պահանջներով և հաշվի առնելով այն, որ «ԱՅԱՆԻՍ» ՍՊԸ-ի գլխավոր հաշվապահ Արթուր Բորիսի Ուզունյանի կողմից գույքահարկի և հողի հարկի հաշվարկը համայնքապետարան չի ներկայացվել սահմանված ժամկետում, որոշում եմ.
  1. «ԱՅԱՆԻՍ» ՍՊԸ-ի գլխավոր հաշվապահ Արթուր Բորիսի Ուզունյանին ենթարկել վարչական պատասխանատվության տուգանքի ձևով' 10 000 (տասը հազար) դրամ գումարի չափով:
  2. Պարտավորեցնել «ԱՅԱՆԻՍ» ՍՊԸ-ի գլխավոր հաշվապահ Արթուր Բորիսի Ուզունյանին, օրենքով նախատեսված 15-օրյա ժամկետում մուծելու տուգանքը:            


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                        ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ              


2018 թ. մարտի 6                              
       գ. Ջրվեժ


Արխիվ << 2018      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր