Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

6 մարտի 2018 թվականի N 74-Ա06/03/18


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«6» մարտի 2018 թվականի N 74-Ա
ԻՆՔՆԱԿԱՄ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ  ՊԱՐԻՍՊԻ  ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ

  Հարցի քննարկման համար հիմք է հանդիսացել քաղաքացի Ալեքսանդր Ռոբերտի Մավիսակալյանի (ծնված՝ 1971 թվականի դեկտեմբերի 5-ին), Ռոբերտ Մուշեղի Մավիսակալյանի (ծնված՝ 1992 թվականի հունիսի 8-ին), Հայկ Մուշեղի Մավիսակալյանի (ծնված՝ 1988 թվականի ապրիլի 12-ին) դիմումը, որով ցանկություն են հայտնել օրինականացնել ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի Այգեգործական 19-րդ թաղամասի թիվ 2 հասցեի հողամասում (հիմք' ըստ օրենքի ժառանգության իրավունքի վկայագրեր, տրված 2018 թվականի փետրվարի 9-ին և անհատ ձեռնարկատեր Վալերի Գալստյանի կողմից 2018 թվականի փետրվարի 26-ին կազմված և սահմանված կարգով հաստատված հատակագիծը) ինքնակամ կառուցված պարիսպը:
  Համաձայն համայնքի կադաստրային քարտեզի և անհատ ձեռնարկատեր Վալերի Գալստյանի կողմից սահմանված կարգով հաստատված հատակագծի պարզվել է, որ Ալեքսանդր, Ռոբերտ և Մուշեղ Մավիսակալյանները ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի Այգեգործական 19-րդ թաղամասի թիվ 2 հասցեի հողամասում 2002 թվականին ինքնակամ կառուցել են պարիսպ՝ 2,64 քառ.մետր արտաքին մակերեսով:
  Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N 912-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 10, 11, 13-րդ կետերի պահանջներով և հաշվի առնելով այն, որ Ալեքսանդր, Ռոբերտ և Մուշեղ Մավիսակալյաններին ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի Այգեգործական 19-րդ թաղամասի թիվ 2 հասցեի հողամասում ինքնակամ կառուցված պարիսպի պահպանումը չի խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը, պարիսպը կառուցված չէ ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, կառուցված չէ քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական խախտումներով և չի առաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք, որոշում եմ.
  1. Ալեքսանդր, Ռոբերտ և Մուշեղ Մավիսակալյաններին ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանող Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի Այգեգործական 19-րդ թաղամասի թիվ 2 հասցեի հողամասում ինքնակամ կառուցված պարիսպը համարել օրինական:
  2. Սահմանել, որ հողամասի սեփականատերերերը.
  1) սույն որոշման ընդունման օրվանից 60-օրյա ժամկետում Ջրվեժ համայնքի բյուջեի N 900105221213 հաշվին պետք է վճարեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի  N 912-Ն որոշմամբ հաշվարկված 4 119 (չորս հազար մեկ հարյուր տասնինը) Հայաստանի Հանրապետության դրամ օրինականացման վճարը.
  2) իրենց միջոցների հաշվին պետք է վճարեն կառույցի գույքային իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված վճարներն ու տուրքերը։
  3. Սահմանել, որ սույն որոշման ընդունման օրվանից 60-օրյա ժամկետում օրինականացման համար սահմանված վճարումը չկատարելու դեպքում, նշված ինքնակամ կառույցը ենթակա չէ պետական գրանցման, իսկ սույն որոշումը համարվում է ուժը կորցրած։
  4. Որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Արամազդ Մարգարյանի վրա:
  5. Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն ապահովում է աշխատակազմի քարտուղար Սուսաննա Թադևոսյանը։    


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                                 ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ    


2018 թ. մարտի 6                              
      գ. Ջրվեժ


Արխիվ << 2018      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր