Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

6 փետրվարի 2018 թվականի N 39-Ա06/02/18


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«6» փետրվարի 2018 թվականի N 39-Ա
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետի պահանջով, որոշում եմ.
  1. Թույլատրել անհատ ձեռնարկատեր Ալֆրիդա Պողոսի Հայրապետյանին, Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի Ազատության փողոցի թիվ 14 հասցեում 2018 թվականին զբաղվելու ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքով:
  2. Պարտավորեցնել Ալֆրիդա Պողոսի Հայրապետյանին՝ մուծելու սահմանված տեղական տուրքը:
   3. Հանձնարարել ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնին' հաստատված թույլտվությունները հայտատուներին տրամադրել տեղական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո' 3-օրյա ժամկետում:        


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           Ռ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ        


2018 թ. փետրվարի 6
            գ. Ջրվեժ           


Արխիվ << 2018      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր