Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 246-Ա16/11/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«16» նոյեմբերի 2017 թվականի N 246-Ա
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով, որոշում եմ.
 1.  Քաղաքացի Արմեն Երվանդի Սանթրոսյանին տալ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք՝ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Ջրվեժի 15-րդ փողոցի թիվ 21 հասցեի հողակտորում հարսանյաց սրահի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:
 2.  Որոշման կատարման հսկողությունը դնել Սուսաննա Թադևոսյանի վրա:


         
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 


           2017 թ. նոյեմբերի 16
            գ. Ջրվեժ  


Արխիվ << 2017  >>
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր