Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

27 հուլիսի 2017 թվականի N 151-Ա27/07/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«27» հուլիսի 2017 թվականի N 151-Ա
ՔԱՆԴՄԱՆ  ԵՎ  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով, որոշում եմ.
1. Քաղաքացի Տիգրան Գնելի Սարիբեկյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Ջրվեժի 1-ին փողոցի թիվ 1/26 հասցեի տնամերձ հողակտորում թույլատրել քանդելու անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման թիվ 21062017-07-0031 վկայականում նշված թիվ 1 ավտոտնակը՝ 19,1 քառ.մետր մակերեսով:
2. Քաղաքացի Տիգրան Գնելի Սարիբեկյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Ջրվեժի 1-ին փողոցի թիվ 1/26 հասցեի տնամերձ հողակտորում տալ ավտոտնակի կառուցման շինարարության թույլտվություն:
3. Պարտավորեցնել Տիգրան Գնելի Սարիբեկյանին՝ շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առնվազն երեք օր առաջ, տեղեկացնել համայնքի ղեկավարին, համաձայն N 2-5 ձևի:             


            ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                      Ռ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ


         2017 թ. հուլիսի 27
         գ. Ջրվեժ           


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր