Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

27 հուլիսի 2017 թվականի N 148-Ա27/07/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«27» հուլիսի 2017 թվականի N 148-Ա
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով, որոշում եմ.
1. Քաղաքացի Վահագն Սերգեյի Վարդանյանին տալ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք՝ սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Ջրվեժի 12-րդ փողոցի թիվ 22/1 հասցեի հողակտորում գոյություն ունեցող ավտոտնակի վրա բնակելի տան կառուցման նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:
2.   Որոշման կատարման հսկողությունը դնել աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արամազդ Մարգարյանի վրա:    


    ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                  ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ          


2017 թ. հուլիսի 27
       գ. Ջրվեժ      


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր