Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

11 հուլիսի 2017 թվականի N 133-Ա11/07/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«11» հուլիսի 2017 թվականի N 133-Ա
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի թիվ 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով, որոշում եմ.
1.  Քաղաքացի Արթուր Վլադիմիրի Պողոսյանին սեփականության իրավունքով պատկանող Ջրվեժի 5-րդ թաղամասի թիվ 2/14 հասցեի տնամերձ հողամասում տալ բնակելի տան ավարտման շինարարության թույլտվություն:
2. Պարտավորեցնել Արթուր Վլադիմիրի Պողոսյանին՝ շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առնվազն երեք օր առաջ, տեղեկացնել համայնքի ղեկավարին, համաձայն N 2-5 ձևի:    


                     ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                       Ռ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ     


   2017 թ. հուլիսի 11
         գ. Ջրվեժ             


Արխիվ << 2017      
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր